Soke of the Gikan Ryu

Name (Region) Era Year
1. Iga Heinaizaemon No Jo Ienaga Tenmon (1532 – 1554)
2. Toda Sagenta Nobufusa
3. Toda Gohei Nobunaga
4. Toda Noriyoshi
5. Toda Seiryu Nobutsuna Kenei (1624 – 1644)
6. Toda Fudo Nobuchika Manji (1644 – 1661)
7. Toda Kangoro Nobuyasu Tenna (1681 – 1704)
8. Toda Eisaburo Nobumasa Hoyei (1704 – 1711)
9. Toda Shinbei Masachika Shotoku (1711 – 1736)
10. Toda Shingoro Masayoshi Gembun (1736 – 1764)
11. Toda Daigoro Chikahide Meiwa (1764 – 1804)
12. Toda Daisaburo Chikashige Bunkwa (1804)
13. Toda Shinryuken Masamitsu (Kobe) Meiji (1824 – † 1909)
14. Takamatsu Toshitsugu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
15. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)

Structure of Gikan Ryu

As we believe Gikan Ryu Koppojutsu contained five levels:
Shoden Gata, Chuden Gata, Okuden Gata, Kaiden Gata and Menkyo Kaiden.
For the time only the first level is known to me.

1. Gikan Ryu Shoden No Kata (24 techiques – first level)

 • Hiki Otoshi
 • Kakae Komi
 • Kote Gaeshi
 • Iri Chigae
 • Ete Nage
 • Ryote Dori
 • Ryomune Dori
 • Kasumi Gaeshi
 • Oriki
 • Uchi Taoshi
 • Iki Chigai
 • Eri Hiki
 • Hiki Tate
 • Marumi
 • Gyakute Nage
 • Mojiri Gaeshi
 • Ichimonji
 • Gyaku Mune Dori
 • Eri Jime
 • Mae Kata Dori
 • Tsurigane
 • Uchikomi No Kakae
 • Kaeshi Nage
 • Sanmyaku Dori