Εξετάσεις στον σύλλογο BUJINKAN DOJO HELLAS γίνονται τρεις φορές τον χρόνο. Οι ακριβείς ημερομηνίες συμφωνούνται στη γενική συνέλευση και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στην αρχή κάθε χρόνου.

Το αντίτιμο της εξέτασης καταβάλλεται με την δήλωση συμμετοχής, η οποία γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Τα εξέταστρα καλύπτουν το κόστος του διπλώματος που απονέμεται στον μαθητή μετά από επιτυχή εξέταση και του παρέχουν το δικαίωμα για μια μόνο επανάληψη σε περίπτωση αποτυχίας.

Κάθε μαθητής θα πρέπει να προσπαθεί στην εξέταση να αποκτήσει εκείνο τον βαθμό που του αξίζει πραγματικά και αντιστοιχεί στο επίπεδο των ικανοτήτων του. Οι βαθμοί που αποκτούνται στις εξετάσεις πρέπει να φέρονται (ζώνη, διακριτικά) στην προπόνηση.

Ο δάσκαλος έχει το δικαίωμα να αποκλίνει από την εξεταστική ύλη, αν έτσι μπορεί καλύτερα να σχηματίσει γνώμη για τον εξεταζόμενο μαθητή και να τον κρίνει δικαιότερα.

Η εξετασταία ύλη είναι δομημένη σύμφωνα με τα παρακάτω τρία επίπεδα εκπαίδευσης του Ninjutsu:

 • SHU (Βασική, δηλ. Kyu 9, 8 και 7)

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής μιμείται τις τεχνικές που βλέπει από τον δάσκαλό του, χωρίς εντούτοις να τις κατανοεί σε βάθος. Προσπαθεί περισσότερο να αντιληφθεί την κινησιολογία και εξασκεί την υπομονή του.
Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στις αρχές του Ουρανού (Ten Ryaku No Maki).

 • HA (Μέση, δηλ. Kyu 6, 5 και 4)

Αρχίζει να καταλαβαίνει το νόημα του “γιατί” οι τεχνικές γίνονται έτσι όπως γίνονται και να συνδυάζει τις διάφορες επί μέρους τεχνικές σε μια ολοκληρωμένη ενότητα. Διευρύνει τον ορίζοντά του με νέες τεχνικές.
Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στις αρχές της Γης (Chi Ryaku No Maki).

 • RI (Ανωτέρα, δηλ. Kyu 3, 2 και 1)

Αναπτύσσει συναίσθηση για τον πιθανό τρόπο λειτουργείας του αντιπάλου του και μπορεί όλο και περισσότερο να προσαρμόζεται και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του σε πραγματικές συνθήκες διένεξης.
Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στις αρχές του Ανθρώπου (Jin Ryaku No Maki).

Στη συνέχεια ακολουθούν τέσσερεις βαθμοί DAN, στην διάρκεια εκπαίδευσης των οποίων ο μαθητής τελειοποιεί τις γνώσεις του και εμβαθύνει περισσότερο στην ένοπλη μάχη και τις ιδιομορφίες των διαφόρων σχολών.

Στο Σύστημα Βαθμολογίας που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει την εξετασταία ύλη ανά βαθμό κάνοντας κλικ στο όνομά του. Βλέποντας κανείς την διδακταία ύλη που περιγράφεται στις δυο εκδόσεις του Bujinkan Hellas, “Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Ninjutsu” και “Πρόγραμμα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Ninjutsu”, γίνεται σαφές ότι η εξετασταία ύλη μόνο ενδεικτική μπορεί να είναι, περιλαμβάνοντας αντιπροσωπευτικές τεχνικές από κάθε πεδίο και σχολή. Συνεπώς η εξετασταία ύλη δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως στερεότυπη και περιοριστική δομή, αλλά σαν μια εύπλαστη και ζωντανή συνοδία στον μακρύ δρόμο της τέχνης.

Σκοπός των εξετάσεων είναι η επίγνωση που αποκτά ο μαθητής, για την απόδοση που μπορεί να έχει κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους, η αξιολόγηση του επιπέδου του από τον ίδιο και σαφώς η ικανοποίηση μετά από μια αξιόλογη παρουσία.

Ο χρόνος εξάσκησης για κάθε βαθμό είναι περίπου 36 προπονήσεις. Με την προϋπόθεση, ότι ο μαθητής παρακολουθεί και τις τρεις μέρες προπόνησης την εβδομάδα, ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε τρεις μήνες. Για τους 10 βαθμούς μέχρι την μαύρη ζώνη προκύπτει με το σκεπτικό αυτό μια χρονική διάρκεια 30 μηνών, με άλλα λόγια περίπου 2,5 χρόνια. Ο κανόνας αυτός δεν είναι φυσικά δεσμευτικός και προϋποθέτει, όπως αναφέραμε πιο πάνω, τρεις προπονήσεις την εβδομάδα.

Κριτήρια Βαθμολογίας του συλλόγου BUJINKAN DOJO HELLAS

Ο μαθητής κρίνεται κατά την διάρκεια των εξετάσεων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνογνωσία:  Γνώση της τεχνικής και του τρόπου εκτέλεσής της.
 • Στάση:  Σωστή και άνετη στάση. Το κεφάλι πάνω από την λεκάνη. Ο λαιμός και οι ώμοι χαλαροί και ελεύθεροι. Τα γόνατα σωστά λυγισμένα.
 • Ισορροπία:  Σωστή και άνετη στάση και στη διάρκεια της κίνησης.
 • Απόσταση:  Σωστή απόσταση από τον αντίπαλο σε κάθε στιγμή της άσκησης.
 • Τεχνική:  Ποιότητα εκτέλεσης τεχνικής.
 • Ελεγχος αντιπάλου:  Ρήξη της ισορροπίας και έλεγχος του αντιπάλου στην διάρκεια της τεχνικής.
 • Ροή κινήσεων:  Πέρασμα από την μία κίνηση στην άλλη χωρίς διακοπή.
 • Αποτελεσματικότητα:  Σωστή και επιθυμητή έκβαση των τεχνικών.
 • Ακτινοβολία:  Μέγεθος, είδος και τρόπος εκπομπής (εσωτερικών) πληροφοριών.
 • Kiai: Ενεργειακή εξωτερίκευση εσωτερικής διάθεσης και κατάστασης μάχης

(Για υψηλότερους βαθμούς).