Seminar

Ninjutsu Seminar Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu on the weekend of 5-6/11/16

05/11 & 06/11 - 2016

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu