NINJUTSU seminar Gyokko Ryu Kosshijutsu 玉虎流骨指術 Koto Ryu Koppojutsu 虎倒流骨法術 from Shihan Dimitris Matsiridis will be held on 08 March 2020 in BUJINKAN BANBUTSU RUTEN DOJO.
We are waiting for you!!! For more info call +30 6937 388 758.

#BujinkanBanbutsuRutenDojoHellas #ShinkenGata  #DimitrisKonstantinou