Οι εξετάσεις για ΚΥU και DAN στο Bujinkan Banbutsu Ruten Dojo Hellas θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 19.00 υο την επίβλεψη του Shihan Δημήτρη Κωνσταντίνου, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του COVID19.